Wie zijn we ?

Wij zijn een vereniging van amateur beeldend kunstenaars in de disciplines fotografie, grafiek, video, multimedia en schilderkunst, zoals die worden onderwezen in de (deeltijdse of voltijdse) academies voor schone kunsten. Andere beeldende kunsten zijn zeker niet zonder meer uitgesloten.

Tot onze doelgroep behoren personen die als amateur creatief bezig zijn binnen een van deze kunstvormen.

Elk jaar organiseren we, in samenwerking met schilderkunst Beeldacademie Lier (afdeling Malle) een tentoonstelling rond een bepaald thema, gekozen in overleg. Tijdens het jaar houden wij momenteel enkel contact meestal via telefoon, online en/of persoonlijk indien wenselijk of zinvol voor bespreking van mekaars werk. Vaststaande periodieke vergaderingen worden momenteel niet georganiseerd.

Het administratieve beheer behoort tot de taak van de statutaire bestuurders.

Wie zin heeft om in dit project te stappen kan ons contacteren via mail of telefonisch.

Om aan te sluiten voorzien we in de betaling van een (bescheiden) jaarlijks lidgeld, maar verwachten we vooral dat kandidaat deelnemers aantonen (portfolio) dat zij actief bezig zijn in een of meerdere van de hiervoor vermelde kunstdisciplines.